Βιογραφικό
Δασολόγος - MSc GIS

Γεννήθηκα το 1981 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το 2004 αποφοίτησα από τη σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια συνέχισα τις σπουδές μου στο University of Leeds της Αγγλίας απ' όπου απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) το 2005. Από τότε εργάζομαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της Δασολογίας με έμφαση στη χαρτογράφηση και στις διαδικτυακές εφαρμογές χαρτών και βάσεων δεδομένων. Ασχολούμαι με το web developing και τελευταία χρόνια με την συναρμολόγηση πολυκοπτέρων και με τη λήψη και επεξεργασία αεροφωτογραφιών. Έχω επαγγελματική έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εκπαίδευση:
Master of Science in Geographical Information Systems
09/2004 - 09/2005
The University of Leeds - School of Geography - United Kingdom

Τίτλος Πτυχιακής Διατριβής: Multiple criteria analysis for flood vulnerable areas

Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
09/1998 - 04/2004
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος Πτυχιακής Διατριβής: “Αναγέννηση βλάστησης στη Σιθωνία Χαλκιδικής μετά από πυρκαγιά’’

Εμπειρία:
Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΠΔ Κρήτης
9/2018 - 12/2018
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Έργο:  “Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων για το  έργο LIFE13 INF/GR/000188  “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη κι η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA2000 στην Κρήτη”, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΠΔ Κρήτης
10/2017 - 3/2018
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Έργο:  “Συγγραφή Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη.” για το LIFE13 INF/GR/000188  “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη κι η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA2000 στην Κρήτη”, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Εξωτερικός Συνεργάτης, στο ΣΥΑΔΧ Ηρακλείου, στο έργο "Ανάρτηση δασικού χάρτη του προ Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου"
02/2017 - 01/2018
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Έργο: «Εκτέλεση επιμέρους εργασιών από την ανάρτηση εως και την κύρωση του δασικού χάρτη του Προ-Καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου"

Εξωτερικός Συνεργάτης, στο έργο "Έρευνα για ανίχνευση του βακτηρίου Xylella Fastidiosa στην Κρήτη"
07/2016 - 08/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

Έργο: "Έρευνα για ανίχνευση του βακτηρίου Xylella Fastidiosa στην Κρήτη"

Εξωτερικός Συνεργάτης, στο έργο "ENTOMATIC, Novel automation and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustics identification of the Olive Fly (Bactrocera oleae) in the field"
07/2016 - 11/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

Έργο: "ENTOMATIC, Novel automation and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustics identification of the Olive Fly (Bactrocera oleae) in the field"

Ανάπτυξη WebSite για το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο
03/2016 - 05/2016
http://18.phytopath.gr

Έργο: "18.phytopath.gr -  Ανάπτυξη WebSite για το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο "

Καθήκοντα: 

 • Δημιουργία ενημερωτικού ιστοτόπου για το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο
 • Επιμέλεια έκδοσης βιβλίου περιλήψεων και προγράμματος
 • Φόρμες επικοινωνίας, εγγραφών και αποστολής εργασιών
 • Συγκεντρωτικές λίστες εγγεγραμμένων στο συνέδριο για διευκόλυνση των διοργανωτών.
Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνταξη Μελετών Διαχείρισης Δασών
10/2015 - 02/2016
σε συνεργασία με την accel Ι. Τζαμτζής

Έργο: "Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνταξη Μελετών Διαχείρισης Δασών" Δυνατότητες: 

 • Εισαγωγή στη βάση, δεδομένων από δειγματοληψίες στο πεδίο
 • Ανάλυση τους και υπολογισμός επιφανειών και ξυλωδών όγκων
 • Υπολογισμός ξυλώδους κεφαλαίου, τρέχουσας αύξησης σε άφλοιο όγκο κ.α.
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες
Field Surveyor για το Land cover/use statistics (Lucas2015) της EuroStat
04/2015 - 09/2015
Land Data - Αναπτυξη

Έργο: " Land cover/use statistics (Lucas2015) της EuroStat " Καθήκοντα: 

 • Συλλογή στοιχείων χρήσης και κάλυψης γης σε 164 σημεία στο Νομό Ηρακλείου.
 • Φωτογράφηση Περιοχής.
 • Συλλογή δείγματος εδάφους.
Ψηφιοποίηση περιοχών ευθύνης νηπιαγωγείων Ν. Ηρακλείου
10/2014 - 02/2015
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Έργο: " Περιοχές ευθύνης Νηπιαγωγείων Ν. Ηρακλείου " Καθήκοντα: 

 • Ψηφιοποίηση περιοχών ευθύνης.
 • Δημιουργία web based GIS ιστότοπου όπου ο χρήστης μπορεί να δει εισάγοντας τη διεύθυνση του σε ποιο νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί του.
Εξωτερικός συνεργάτης στα GIS
11/2013 - 03/2014
ΤΕΙ Κρήτης - Δήμος Σητείας

Έργο: «Ανάθεση Ερευνητικού Προγράμματος στο ΤΕΙ Κρήτης για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δ.Ε. Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου» Καθήκοντα: 

 • Συλλογή γενικών, στατιστικών, κλιματικών, εδαφικών κλπ στοιχείων σχετικών με την περιοχή μελέτης
 • Δημιουργία χαρτών (έκθεσης, κλίσεων, ανάγλυφου, εδαφικούς, κλιματικούς κ.λπ.) για να βοηθήσουν τους καθηγητές σχετικά με την εγκατάσταση ή όχι νέων καλλιεργειών στην περιοχή.
 • Κεφαλαιοποίηση τελικής μελέτης

 

Εξωτερικός συνεργάτης στα GIS
02/2011 - 05/2013
Interreg MED CypFire

Έργο:Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για πρόληψη πυρκαγιών: Μια λύση ρεαλιστική, οικολογική και οικονομική για προστασία των μεσογειακών χωρών Cyp.Fire – 2G-MED09-70 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, “Μεσογειακός Χώρος- MED” του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FEDER) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Καθήκοντα:

 • Εποπτεία φυτείας 450 κυπαρισσιών
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση φυτείας
 • Μετρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ύψους-διαμέτρου κορμών, γωνιών κλαδιών) 450 κυπαρισσιών
 • Συλλογή νεκρού βελονοτάπητα
 • Διοργάνωση Συνάντησης
Εποχιακός Δασολόγος
09/2009 - 12/2009
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Καθήκοντα: Ψηφιοποίηση αναδασωτέων πράξεων της υπηρεσίας για το Ν. Ηρακλείου

Εποχιακός Δασολόγος
09/2008 - 12/2008
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Εποχιακός Δασολόγος
09/2007 - 12/2007
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Δημοσιεύσεις:

Δ.Ε. Γκούμας, Ε. Τραντάς, Μ. Παγουλάτου, Ε. Μπαλαντινάκη, Β.Σαμαριτάκης, Π. Ψειροφονιά και Κ. Φωτάκης - Επισκόπηση για την παρουσία του βακτηρίου καραντίνας Xylella fastidiosa σε ελαιώνες στην περιφέρεια Κρήτης ( 28ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών - Θεσσαλονίκη)

 Π. ΨΕΙΡΟΦΩΝΙΑ, Β. ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ, Π.Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAVs) στην Γεωργία: τρείς περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής στη φυτοπροστασία - Use of Unmanned Aerial Vehicles for Agricultural Applications with Emphasis on Crop Protection: Three Novel Case-studies. International Journal of Agricultural Science and Technology. (17o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Δ.Ε. Γκούμας, Ε. Τραντάς, Μ. Παγουλάτου, Β. Σαμαριτάκης και Κ. Φωτάκης. Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το βακτήριο Xylella fastidiosa (Εικονογραφημένη εργασία 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο)

Α.Γ. Ντούλης¹, Β. Σαμαριτάκης¹ και Ε.Β. Αβραμίδου. Παρουσίαση του προγράμματος CYPFIRE- 2G-MED09-70 - Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για πρόληψη πυρκαγιών: μια λύση ρεαλιστική, οικολογική και οικονομική για προστασία των μεσογειακών χωρών. (14ο Πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής επιστημονικής εταιρείας γενετικής βελτίωσης των φυτών).

Σεμινάρια:

11/2014 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online course στο University of Minnesota με θέμα “From GPS and Google Maps to Spatial Computing” 06/2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online course στο University of Washington με θέμα “Introduction to Data Science” 05/2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online course στο University of Toronto με θέμα “Statistics: Making Sense of Data” 02/2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online Course στο MITx με θέμα “Introduction to Computer Science and Programming” σε γλώσσα Python. 11/2012 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online Course στο University of Toronto με θέμα “Learn to program: the Fundamentals” σε γλώσσα Python. 03/2010 Σεμινάριο για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες αδειών σε πρωτογενή – δευτερογενή τομέα (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 04/2007 Παρουσίαση και Εκπαίδευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στα ArcGIS (ArcInfo - ArcView - ArcGIS Server), Ξενοδοχείο Ατλαντίς 11-13 Απριλίου.

Ικανότητες:
Προγραμματισμός:
Python, Java, PHP, VB, Javascript, JQuery, HTML, CSS, mysql, R, d3

 

WebGIS:
Client-side: Leaflet, Openlayers, Tilemill, Cartodb, Google Fusion Tables, Google Maps API Server-Side: Geoserver, PostGIS
Desktop GIS:
QGIS, ArcGIS, MapInfo, Erdas Imagine, AutoCad,

 

Λοιπά:
Web Developing: Joomla, Wordpress, Στήσιμο server LAMP (Linux, Apache HTTP Server,MySQL,PHP)

Στατιστικά
: R, SPSS
Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Inkscape, GIMP

 

Άλλες Δραστηριότητες:
 • Μελετητικό Πτυχίο στις κατηγορίες 24 (Δασικές Μελέτες) και 27(Περιβαλλοντικές Μελέτες) Α’ τάξης.
 • Κατασκευή και Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) με δυνατότητες  τηλεπισκόπησης.
 • Δημιουργός και διαχειριστής της Διαδικτυακής Κοινότητας Δασολόγων https://dasologoi.gr.
 • Δημιουργός και διαχειριστής της κοινότητας Δημιουργών DIY projects https://youmake.gr.
 • Δημιουργός και διαχειριστής του DronesWorld.gr https://dronesworld.gr
 • Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου κλπ.) με τη χρήση μικροεπεξεργαστών (arduino).
 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 2-03419.