ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ Α΄ (Π1)

Έργο: «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού»

του Π.Ε. 3.3 του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110.

Πανοραμική Λήψη 360

ΒΙΝΤΕΟ

(Τα παρακάτω ενδεικτικά βίντεο είναι τα πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί κάμια επεξεργασία)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ “ΠΟΡΤΕΣ”

Ομάδα έργου:

Ιωάννης Π. Κόκκορης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος A.Π.Θ., MSc, PhD.

Μαρία Στεφανίδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc.

Βασίλειος Σαμαριτάκης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ, MSc.