Στο χάρτη αυτό βλέπουμε την κατανομή του πληθυσμού στην Ελλάδα ανά φύλο. Συγκεκριμένα βλέπουμε το ποσοστό των γυναικών σε κάθε καλλικρατικό δήμο. Στους δήμους με ροζ αποχρώσεις οι γυναίκες επικρατούν των ανδρών ενώ στις μπλε το αντίθετο. Με μαύρο απεικονίζεται το Άγιο Όρος το οποίο ως αυτοδιοίκητο κράτος δε συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα με τους πρώτους δήμους σε ποσοστό ανδρών (100%).

Δεδομένα:
Προσωρινά δεδομένα απογραφής 2011 – Χρησιμοποίησα αυτά ενώ έχουν βγει και τα τελικά, γιατί σε αυτά καταγράφεται ο πληθυσμός ανά φύλο.

Όρια Δήμων (Καλλικράτης) – geodata.gov

 

Κατανομή Ελλάδας ανά φύλο (απογραφή 2011)
Πληθυσμός Ελλάδας – Κατανομή ανά φύλο (απογραφή 2011)
  • Είδος χάρτη: Στατικός (pdf)
  • Software: QGIS 2.6 Inkscape 0.48 LibreOffice
  • Έτος υλοποίησης: 2014