Δημιουργία ιστοτόπου για το 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2018. Σκοπός του ιστοτόπου: η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η δυνατότητα εγγραφής τους στο συνέδριο και αποστολής εργασιών τους για παρουσίαση.