Δημιουργία ιστοτόπου για το 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις 16-19 Μαίου 2021. Σκοπός του ιστοτόπου: η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η δυνατότητα εγγραφής τους στο συνέδριο και αποστολής εργασιών τους για παρουσίαση.