Βιογραφικό

 
Βιογραφικό
Δασολόγος – MSc GIS
+306977979988
Ηράκλειο Κρήτης

Γεννήθηκα το 1981 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το 2004 αποφοίτησα από τη σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια συνέχισα τις σπουδές μου στο University of Leeds της Αγγλίας απ’ όπου απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) το 2005. Από τότε εργάζομαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της Δασολογίας με έμφαση στη χαρτογράφηση και στις διαδικτυακές εφαρμογές χαρτών και βάσεων δεδομένων. Ασχολούμαι με το web developing και τελευταία χρόνια με την συναρμολόγηση πολυκοπτέρων και με τη λήψη και επεξεργασία αεροφωτογραφιών. Έχω επαγγελματική έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εκπαίδευση:
The University of Leeds – School of Geography – United Kingdom
Master of Science in Geographical Information Systems09/2004 – 09/2005

Τίτλος Πτυχιακής Διατριβής: Multiple criteria analysis for flood vulnerable areas

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος09/1998 – 04/2004

Τίτλος Πτυχιακής Διατριβής: “Αναγέννηση βλάστησης στη Σιθωνία Χαλκιδικής μετά από πυρκαγιά’’

Εμπειρία:
Δασολόγος
Δ/νση Δασών Ηρακλείου – Τμήμα Χαρτογραφήσεων03/2021 – Παρόν

Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους – για υποστηρικτικές εργασίες σημείου υποστήριξης ανάρτησης δασικού χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στην ΠΕ Ηρακλείου. 

Μελέτη για τον «Υπολογισμό και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού»
Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού – Συνεργασία με Ιωάννη Π. Κόκκορη01/2021 – Παρόν

ΚαθήκονταΣυλλογή δεδομένων πεδίου,  εισαγωγή των γεωχωρικών δεδομένων σε Γεωβασεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και επεξεργασία – ανάλυση – απόδοσή τους σε ένα ενιαίο web-based GIS., εργασίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των τύπων  οικοσυστημάτων με επίγεια και εναέρια μέσα, χειρισμός ΣΜηΕΑ κατηγοριών Α,Β,Γ, μετα-Επεξεργασία (post processing) των αεροφωτογραφιών και την απόδοση τους σε ορθοφωτοχάρτες ή ψηφιακών μοντέλων εδάφους., ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου και του web-based Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Λήψης αποφάσεων που θα χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού, επεξεργασία των ενημερωτικών κειμένων και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

Μελέτη για την ανόρθωση πλατύφυλλων δασών από πρεμνοφυή σε σπερμοφυή.
Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού – Συνεργασία με Ιωάννη Π. Κόκκορη01/2021 – Παρόν

Καθήκοντα: Συλλογή δεδομένων πεδίου,  εισαγωγή των γεωχωρικών δεδομένων σε Γεωβασεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και επεξεργασία – ανάλυση – απόδοσή τους σε ένα ενιαίο web-based GIS., εργασίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των τύπων  οικοσυστημάτων με επίγεια και εναέρια μέσα, χειρισμός ΣΜηΕΑ κατηγοριών Α,Β,Γ, μετα-Επεξεργασία (post processing) των αεροφωτογραφιών και την απόδοση τους σε ορθοφωτοχάρτες ή ψηφιακών μοντέλων εδάφους., ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου και του web-based Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Λήψης αποφάσεων που θα χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού, επεξεργασία των ενημερωτικών κειμένων και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.

Δασολόγος – Ειδικός στα G.I.S
Τμήμα Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου11/2020 – Παρόν

Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στα πλαίσια του εθνικού κτηματολογίου περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλειου. 

Δασολόγος – Ειδικός στα G.I.S
Τμήμα Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου10/2020 – Παρόν

Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Web developing – geoteepk.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης – Παράρτημα Κρήτης06/2020 – 07/2020

Δημιουργία Ιστοσελίδας  Περιεχομένου για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης – Παράρτημα Κρήτης σε περιβάλλον CMS WordPress και μαζική μεταφορά ψηφιακού υλικού από το κεντρικό ΓΕΩΤΕΕ στην ιστοσελίδα του παραρτήματος

Web Developing – 20.phytopath.gr
Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία02/2020 – 03/2020

Δημιουργία Ιστοσελίδας για το 20o Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο – http://20.phytopath.gr 

Δασολόγος – Ειδικός στα G.I.S στο Τμήμα Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Δ/νση Δασών Ηρακλείου – Τμήμα Χαρτογραφήσεων09/2019 – 02/2020

Eκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών έως και την κύρωσή τους

Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS (ΕΤΠΑ)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης05/2019 – 12/2019

Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS με καθήκοντα τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, ανάλυση και παράδοση δεδομένων (γεωγραφικών, περιγραφικών, φωτογραφικών) τουριστικού ενδιαφέροντος σε ψηφιακή μορφή (GIS) για την Πιλοτική Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και συγκεκριμένα της χωρικής έκτασης του φαραγγιού της Σαμαριάς, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών εκτάσεων Ομαλού και Αγιάς Ρουμέλης, για τη συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Δασολόγος – Ειδικός στα G.I.S στο Τμήμα Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου
Ελληνικό Κτηματολόγιο12/2018 – 08/2019

Eκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών έως και την κύρωσή τους. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΠΔ Κρήτης9/2018 – 12/2018

Έργο:  “Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων για το  έργο LIFE13 INF/GR/000188  “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη κι η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA2000 στην Κρήτη”, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΠΔ Κρήτης10/2017 – 3/2018

Έργο:  “Συγγραφή Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη.” για το LIFE13 INF/GR/000188  “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη κι η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA2000 στην Κρήτη”, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Εξωτερικός Συνεργάτης, στο ΣΥΑΔΧ Ηρακλείου, στο έργο "Ανάρτηση δασικού χάρτη του προ Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου"02/2017 – 01/2018

Έργο: «Εκτέλεση επιμέρους εργασιών από την ανάρτηση εως και την κύρωση του δασικού χάρτη του Προ-Καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου”

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
Εξωτερικός Συνεργάτης, στο έργο "Έρευνα για ανίχνευση του βακτηρίου Xylella Fastidiosa στην Κρήτη"07/2016 – 08/2016

Έργο: “Έρευνα για ανίχνευση του βακτηρίου Xylella Fastidiosa στην Κρήτη”

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
Εξωτερικός Συνεργάτης, στο έργο "ENTOMATIC, Novel automation and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustics identification of the Olive Fly (Bactrocera oleae) in the field"07/2016 – 11/2016

Έργο: “ENTOMATIC, Novel automation and stand-alone integrated pest management tool for remote count and bioacoustics identification of the Olive Fly (Bactrocera oleae) in the field”

http://18.phytopath.gr
Ανάπτυξη WebSite για το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο03/2016 – 05/2016

Έργο: “18.phytopath.gr –  Ανάπτυξη WebSite για το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο ”

Καθήκοντα: 

 • Δημιουργία ενημερωτικού ιστοτόπου για το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο
 • Επιμέλεια έκδοσης βιβλίου περιλήψεων και προγράμματος
 • Φόρμες επικοινωνίας, εγγραφών και αποστολής εργασιών
 • Συγκεντρωτικές λίστες εγγεγραμμένων στο συνέδριο για διευκόλυνση των διοργανωτών.
σε συνεργασία με την accel Ι. Τζαμτζής
Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνταξη Μελετών Διαχείρισης Δασών10/2015 – 02/2016

Έργο: “Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνταξη Μελετών Διαχείρισης ΔασώνΔυνατότητες: 

 • Εισαγωγή στη βάση, δεδομένων από δειγματοληψίες στο πεδίο
 • Ανάλυση τους και υπολογισμός επιφανειών και ξυλωδών όγκων
 • Υπολογισμός ξυλώδους κεφαλαίου, τρέχουσας αύξησης σε άφλοιο όγκο κ.α.
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες
Land Data – Αναπτυξη
Field Surveyor για το Land cover/use statistics (Lucas2015) της EuroStat04/2015 – 09/2015

Έργο: ” Land cover/use statistics (Lucas2015) της EuroStat ” Καθήκοντα: 

 • Συλλογή στοιχείων χρήσης και κάλυψης γης σε 164 σημεία στο Νομό Ηρακλείου.
 • Φωτογράφηση Περιοχής.
 • Συλλογή δείγματος εδάφους.
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Ψηφιοποίηση περιοχών ευθύνης νηπιαγωγείων Ν. Ηρακλείου10/2014 – 02/2015

Έργο: ” Περιοχές ευθύνης Νηπιαγωγείων Ν. Ηρακλείου Καθήκοντα: 

 • Ψηφιοποίηση περιοχών ευθύνης.
 • Δημιουργία web based GIS ιστότοπου όπου ο χρήστης μπορεί να δει εισάγοντας τη διεύθυνση του σε ποιο νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί του.
ΤΕΙ Κρήτης – Δήμος Σητείας
Εξωτερικός συνεργάτης στα GIS11/2013 – 03/2014

Έργο: «Ανάθεση Ερευνητικού Προγράμματος στο ΤΕΙ Κρήτης για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δ.Ε. Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου» Καθήκοντα: 

 • Συλλογή γενικών, στατιστικών, κλιματικών, εδαφικών κλπ στοιχείων σχετικών με την περιοχή μελέτης
 • Δημιουργία χαρτών (έκθεσης, κλίσεων, ανάγλυφου, εδαφικούς, κλιματικούς κ.λπ.) για να βοηθήσουν τους καθηγητές σχετικά με την εγκατάσταση ή όχι νέων καλλιεργειών στην περιοχή.
 • Κεφαλαιοποίηση τελικής μελέτης

 

Interreg MED CypFire
Εξωτερικός συνεργάτης στα GIS02/2011 – 05/2013

Έργο:Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για πρόληψη πυρκαγιών: Μια λύση ρεαλιστική, οικολογική και οικονομική για προστασία των μεσογειακών χωρών Cyp.Fire – 2G-MED09-70 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, “Μεσογειακός Χώρος- MED” του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FEDER) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Καθήκοντα:

 • Εποπτεία φυτείας 450 κυπαρισσιών
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση φυτείας
 • Μετρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ύψους-διαμέτρου κορμών, γωνιών κλαδιών) 450 κυπαρισσιών
 • Συλλογή νεκρού βελονοτάπητα
 • Διοργάνωση Συνάντησης
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Εποχιακός Δασολόγος09/2009 – 12/2009

Καθήκοντα: Ψηφιοποίηση αναδασωτέων πράξεων της υπηρεσίας για το Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Εποχιακός Δασολόγος09/2008 – 12/2008
Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου
Εποχιακός Δασολόγος09/2007 – 12/2007
Δημοσιεύσεις:

Δ.Ε. Γκούμας, Ε. Τραντάς, Μ. Παγουλάτου, Ε. Μπαλαντινάκη, Β.Σαμαριτάκης, Π. Ψειροφονιά και Κ. Φωτάκης – Επισκόπηση για την παρουσία του βακτηρίου καραντίνας Xylella fastidiosa σε ελαιώνες στην περιφέρεια Κρήτης ( 28ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών – Θεσσαλονίκη)

 Π. ΨΕΙΡΟΦΩΝΙΑ, Β. ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ, Π.Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAVs) στην Γεωργία: τρείς περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής στη φυτοπροστασία – Use of Unmanned Aerial Vehicles for Agricultural Applications with Emphasis on Crop Protection: Three Novel Case-studies. International Journal of Agricultural Science and Technology. (17o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Δ.Ε. Γκούμας, Ε. Τραντάς, Μ. Παγουλάτου, Β. Σαμαριτάκης και Κ. Φωτάκης. Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το βακτήριο Xylella fastidiosa (Εικονογραφημένη εργασία 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο)

Α.Γ. Ντούλης¹, Β. Σαμαριτάκης¹ και Ε.Β. Αβραμίδου. Παρουσίαση του προγράμματος CYPFIRE– 2GMED09-70 – Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για πρόληψη πυρκαγιών: μια λύση ρεαλιστική, οικολογική και οικονομική για προστασία των μεσογειακών χωρών. (14ο Πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής επιστημονικής εταιρείας γενετικής βελτίωσης των φυτών).

Σεμινάρια:

11/2014 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online course στο University of Minnesota με θέμα “From GPS and Google Maps to Spatial Computing” 06/2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online course στο University of Washington με θέμα “Introduction to Data Science” 05/2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online course στο University of Toronto με θέμα “Statistics: Making Sense of Data” 02/2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online Course στο MITx με θέμα “Introduction to Computer Science and Programming” σε γλώσσα Python. 11/2012 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Online Course στο University of Toronto με θέμα “Learn to program: the Fundamentals” σε γλώσσα Python. 03/2010 Σεμινάριο για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες αδειών σε πρωτογενή – δευτερογενή τομέα (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 04/2007 Παρουσίαση και Εκπαίδευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στα ArcGIS (ArcInfo – ArcView – ArcGIS Server), Ξενοδοχείο Ατλαντίς 11-13 Απριλίου.

Ικανότητες:
Προγραμματισμός:
Python, Java, PHP, VB, Javascript, JQuery, HTML, CSS, mysql, R, d3

 

WebGIS:
Client-side: Leaflet, Openlayers, Tilemill, Cartodb, Google Fusion Tables, Google Maps API Server-Side: Geoserver, PostGIS
Desktop GIS:
QGIS, ArcGIS, MapInfo, Erdas Imagine, AutoCad,

 

Λοιπά:
Web Developing: Joomla, WordPress, Στήσιμο server LAMP (Linux, Apache HTTP Server,MySQL,PHP)

Στατιστικά
: R, SPSS
Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Inkscape, GIMP

 

Άλλες Δραστηριότητες:
 • Μελετητικό Πτυχίο στις κατηγορίες 24 (Δασικές Μελέτες) και 27(Περιβαλλοντικές Μελέτες) Α’ τάξης.
 • Κατασκευή και Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) με δυνατότητες  τηλεπισκόπησης.
 • Δημιουργός και διαχειριστής της Διαδικτυακής Κοινότητας Δασολόγων https://dasologoi.gr.
 • Δημιουργός και διαχειριστής της κοινότητας Δημιουργών DIY projects https://youmake.gr.
 • Δημιουργός και διαχειριστής του DronesWorld.gr https://dronesworld.gr
 • Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου κλπ.) με τη χρήση μικροεπεξεργαστών (arduino).
 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 2-03419.