Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δ.Ε Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου

Αναδιάρθρωση Σητείας - Βασίλης Σαμαριτάκης

Το 2013-2014 συνεργάστηκα με τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης για την εκπόνηση της μελέτης  “Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δ.Ε Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου“.

Ο ρόλος μου εκεί ήταν:

  • Συλλογή γενικών, στατιστικών, κλιματικών, εδαφικών κλπ στοιχείων σχετικών με την περιοχή μελέτης
  • Δημιουργία χαρτών (έκθεσης, κλίσεων, ανάγλυφου, εδαφικούς, κλιματικούς κ.λπ.) για να βοηθήσουν τους καθηγητές σχετικά με την εγκατάσταση ή όχι νέων καλλιεργειών στην περιοχή.