• Κάτοχος MSc στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στο UNIVERSITY OF LEEDS στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Μεγάλη εμπειρία και συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά έργα στις εργασίες πεδίου π.χ. εγκατάσταση επιφανειών, σήμανση και παρακολούθηση φυτών, εποχική λήψη βιομετρικών στοιχείων πεδίου, συλλογή δεδομένων βλάστησης, καταγραφής κατάστασης της χλωρίδας και της πανίδας κ.λπ.
  • Σύγχρονος εξοπλισμός σε φωτογραφικές μηχανές, drones, και GPS

 

Υπηρεσιες:
  • Δυνατότητα γεωαναφερμένων λήψεων φωτογραφιών και βίντεο από την περιοχή σας.
  • Δυνατότητα παραγωγής ορθοφωτογραφίων.
  • Δυνατότητα παραγωγής τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων εδάφους  (DEM) χαρτών κλίσεων και εκθέσεων.
  • Επεξεργασία και Δημιουργία Θεματικών Χαρτών
  • Ανάλυση δεδομένων σε περιβάλλον GIS
  • Δημιουργία χαρτών λήψης αποφάσεων Multi Criteria Decision
  • Δυνατότητα ανάλυσης αεροφωτογραφιών και satellite images

Δείγματα Εργασίας

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ