Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το φυσικό περιβάλλον, όπως υπηρεσίες υποστήριξης αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών και εκθέσεων Φωτοερμηνείας, παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δασικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και συμμετοχή σε διεπιστημονικές μελέτες.

Συγκεκριμένα το μελετητικό – δασοτεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Εκθέσεις φωτοερμηνείας
 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

 • Τεχνική υποστήριξη και διεκπεραίωση δασικών υποθέσεων
 • Ενστάσεις αντιρρήσεις στην Επιτροπή Επιλύσεων Δασικών Αμφισβητήσεων
 • Ενστάσεις αντιρρήσεις στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη Ν. 3889/2010
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Συμμετοχή σε έργα σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες:

 • Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στα πλαίσια του εθνικού κτηματολογίου περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. (2020-2021)
 • Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (2020-2021)
 • Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών εως και την κύρωση τους στην Π.Ε. Ηρακλείου (2019-2020)
 • Υποστήριξη της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για  την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και την κύρωση τους.(2018-2019)
 • Εκτέλεση επιμέρους εργασιών από την ανάρτηση έως και την κύρωση του δασικού χάρτη προ καποδιστριακού ΟΤΑ Ηράκλειου Π.Ε. Ηράκλειου. (2017-2018)