Το μελετητικό – δασοτεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας
 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών
 • Τεχνική υποστήριξη και διεκπεραίωση δασικών υποθέσεων
 • Υποστήριξη αντιρρήσεων στην Επιτροπή Επιλύσεων Δασικών Αμφισβητήσεων
 • Υποστήριξη αντιρρήσεων στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη Ν. 3889/2010
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Συμμετοχή σε έργα σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες:

 • Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης αγωγών στα πλαίσια του εθνικού κτηματολογίου περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου  (2020-2021).
 • Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (2020-2021).
 • Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών εως και την κύρωση τους στην Π.Ε. Ηρακλείου (2019-2020).
 • Υποστήριξη της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για  την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και την κύρωση τους (2018-2019).
 • Εκτέλεση επιμέρους εργασιών από την ανάρτηση έως και την κύρωση του δασικού χάρτη προ καποδιστριακού ΟΤΑ Ηράκλειου Π.Ε. Ηράκλειου  (2017-2018).