Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το φυσικό περιβάλλον, όπως υπηρεσίες υποστήριξης αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών και εκθέσεων Φωτοερμηνείας, παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δασικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και συμμετοχή σε διεπιστημονικές μελέτες.

Συγκεκριμένα το μελετητικό – δασοτεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Εκθέσεις φωτοερμηνείας
  • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

  • Τεχνική υποστήριξη και διεκπεραίωση δασικών υποθέσεων
  • Ενστάσεις αντιρρήσεις στην Επιτροπή Επιλύσεων Δασικών Αμφισβητήσεων
  • Ενστάσεις αντιρρήσεις στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη Ν. 3889/2010
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Συμμετοχή στα σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες έργα:

“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” (2017-2018)
“Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών εως και την κύρωση τους στην Π.Ε. Ηρακλείου” (2019-2020)
“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” (2019-2020)

Άλλα έργα: