• Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία σε δασικά θέματα και έντονη συμμετοχή σε πολλά έργα σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα διαχείρισης και προστασίας των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος.
  • Αναλαμβάνουμε τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας, Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών, Τεχνική υποστήριξη και διεκπεραίωση δασικών υποθέσεων, Ενστάσεις αντιρρήσεις στην Επιτροπή Επιλύσεων Δασικών Αμφισβητήσεων, Ενστάσεις αντιρρήσεις στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη Ν. 3889/2010, Πραγματογνωμοσύνες και Συμβουλευτική υποστήριξη σε Δασικά Θέματα
  • Χαρτογράφηση, δημιουργία 3d μοντέλων εδάφους, χαρτών κλίσης, έκθεσης, υδρογραφικών δικτύων, λεκανών απορροής κ.λπ.
  • Προσφέρουμε διαδικτυακές λύσεις στη χαρτογράφηση και δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών GIS.

Διαθέτουμε:

  • Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 24 (Μελέτες Δασικές – διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
  • Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
  • Εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (MSc GIS) παρέχοντας λύσεις στους τομείς της χαρτογράφησης και επίλυσης γεωγραφικά προβλήματα τόσο τοπικά αλλά και διαδικτυακά (WEBGIS)
  • Άδεια χειριστή ΣΜηΕΑ – DRONE (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) Α2 παρέχοντας υπηρεσίες χαρτογράφησης, τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους, ορθοφωτογραφιών κ.λπ.
  • Σύγχρονος εξοπλισμός σε υπολογιστές, GPS, drones, στερεοσκόπιων , κλισιμέτρων, ψηφιακών φωτογραφιών και τηλεφακών, αισθητήρων μέτρησεις υγρασίας, θερμοκρασίας, πληθυσμού πανίδας κ.λπ.
Δείγματα Εργασίας