Αναλαμβάνουμε:

ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24Α):

 • Αναδάσωσης
 • Αποκατάστασης διαταραγμένων επιφανειών
 • Δασικής Αναψυχής
 • Μονοπάτια
 • Δασικών Χαρτών
 • Δασικής Οδοποιίας
 • Πυροπροστασίας
 • Αντιδιαβρωτικών έργων
 • Διαχειριστικές μελέτες
 • Υλοτομίας
 • Καθαρισμών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27Α)

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
 • Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης