Μεγάλη Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Interreg, LIFE, FP7, ΕΤΠΑ κ.λπ. για εργασίες πεδίου με συλλογή δεδομένων και υλικών, για παραγωγή ψηφιακού υλικού και φυλλαδίων, παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια κ.λπ.

LIFE NATURA THEMIS

Συμμετοχή στη διάχυση του LIFE NATURA THEMIS  με τις παρακάτω παρουσιάσεις: 18/12/2019 Παρουσίαση στην Ημερίδα του έργου LIFE Natura Themis στο Χάρακα του Δήμου Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων του Ν….

Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς: Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος – XENIOS

Ανάπτυξη περιεχομένου τουριστικού ενδιαφέροντος για τις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας XENIOS Π2.1: Δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος σε ψηφιακή μορφή, του έργου με τίτλο «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών…

Δίκτυο Natura 2000 Κρήτη: Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη

Ο Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη αποτελεί εργαλείο για την ενημέρωση και κατάρτιση κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται εντός του κρητικού…

Interreg CypFire

Κατά το 2011-2013 συμμετείχα στο έργο “Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για πρόληψη πυρκαγιών: Μια λύση ρεαλιστική, οικολογική και οικονομική για προστασία των μεσογειακών χωρών” Cyp.Fire – 2G-MED09-70 του Επιχειρησιακού Προγράμματος,…