Φωτογράφηση φύσης με επίγεια αλλά και εναέρια μέσα.