Ενσωματώθηκαν οι διορθώσεις, επισημαίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Κρήτης

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διευθύνσεις Δασών Ηρακλείου & Λασιθίου, ανακοινώνεται ότι με τις αριθ. 435/28-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΛ4ΟΡ1Θ-ΘΨΞ) και 277/28-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ3ΨΟΡ1Θ-6ΦΞ πράξεις, τροποποιήθηκαν οι αναρτημένοι/κυρωμένοι δασικοί χάρτες Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων. 

Οι νέοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι προς αναζήτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Οι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και οι αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της ανωτέρω ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ανάρτησης (554/29-01-2021 -ΑΔΑ: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ- και 346/29-1-2021 – ΑΔΑ: 6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ) όπως ισχύουν.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. 

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών Ηρακλείου & Λασιθίου καθώς και για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα τα γραφεία των Δ/νσεων Δασών, στην οδό Παναγίας Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς στο Ηράκλειο και, στην οδό Ρούσου Καπετανάκη 8, στον Άγιο Νικόλαο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, στα τηλέφωνα: 2810 264941, 2810264965, 2810264940 (Δ.Δ. Ηρακλείου) και 2841082490 (Δ.Δ. Λασιθίου).

Επισημαίνεται ότι για την προσέλευση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συστήνεται η χρήση προγραμματισμένου ραντεβού.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.