Βάση Δεδομένων για τη σύνταξη Μελετών Διαχείρισης Δασών

Εφαρμογή σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων δασών

Σε συνεργασία με την εταιρεία ACCEL – Ι. ΤΖΑΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναπτύξαμε μια εφαρμογή για την ευκολότερη σύνταξη μελετών διαχείρισης δασών, στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταξύ του Δασαρχείου Σουφλίου και της ACCEL – Ι. ΤΖΑΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τα στοιχεία που συνέλεξε κατά τη δειγματοληψία στο πεδίο και το πρόγραμμα αυτόματα θα υπολογίσει:

Για τις δοκιμαστικές επιφάνειες:

 • την κυκλική επιφάνεια της δοκιμαστικής επιφάνειας,
 • την άφλοια κυκλική επιφάνεια και τον άφλοιο ξυλώδη όγκο των εκλεγέντων δοκιμαστικών κορμών καθώς και
 • τον άφλοιο ξυλώδη όγκο της Δ.Ε. κατά κλάσεις βαθμίδες διαμέτρου.
  Μετά την αναγωγή των επιφανειών και των όγκων σε επιφάνεια ενός εκταρίου υπολογίζεται:
 • η τρέχουσα ετήσια προσαύξηση σε κ.μ.

Για τις συστάδες:

 • Το ξυλώδες κεφάλαιο,
 • η τρέχουσα ετήσια αύξηση σε άφλοιο όγκο,
 • ο ώριμος ξυλώδης όγκος σε άφλοιο όγκο

Συγκεντρωτικά:

 • Πίνακας ποιοτήτων τόπου
 • Πίνακας προσαυξήσεων
 • Πίνακας ξυλαποθέματος
 • Πίνακας λήμματος
 • Πίνακας καλλιεργειών