Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475Β_2023)

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19.4.2024 Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
  • Εγκ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.3.2024 Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
  • Εγκ. 30062/9.6.2023 Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών Εκτάσεων
  • Εγκ. 35380 Φ.700.5/11.6.2019 Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/2024 (ΦΕΚ 2194/Β` 10.4.2024) Παράταση προθεσμιών του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Τέταρτου του Άρθρου Πρώτου και συμπλήρωση της παρ. 3.1. του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Δεύτερου του Άρθρου Πρώτου της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (Β’ 3475)