Μελέτη χαρτογραφικής αποτύπωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2022

Ολοκληρώθηκε η “Μελέτη χαρτογραφικής αποτύπωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2022” στην οποία συμμετείχε το γράφειο μας.

Ανάδοχος της μελέτης ήταν η ACCEL – Ι. Τζαμτζής & ΣΙΑ Ο.Ε για λογαριασμό της WWF HELLAS.Οι κυριότερες πυρκαγιές από πλευράς καμένης έκτασης ή σημαντικότητας που έπληξαν τη χώρα μας το έτος 2022 ήταν:

Περιοχές μελέτης:

 • Άνω Γλυφάδα, Αττική
 • Πόρτες Αχαΐας
 • Ιτέα
 • Δυτική Σάμος
 • Ρέθυμνο
 • Πεντέλη
 • Λέσβος (Βρίσα-Βατερά)
 • Κρέστενα

Η πυρκαγιά της Δαδιάς εξαιρέθηκε γιατί θα χαρτογραφηθεί λεπτομερώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας (Εθνικό Πάρκο, ενδιαίτημα αρπακτικών).

Κάποιες από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύνταξης ήταν:

 • Αναζήτηση και συλλογή όλων των απαραίτητων διαθέσιμων δεδομένων για τους σκοπούς σύνταξης της μελέτης για όλες τις περιοχές μελέτης,
 • Σύνταξη συνολικού χάρτη με τα όρια των καμένων εκτάσεων των περιοχών ενδιαφέροντος

Σύνταξη για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος

 • Χάρτης επικαλύψεων των πυρκαγιών των τελευταίων 20 ετών εντός των καμένων δασικών εκτάσεων της αντιπυρικής περιόδου 2021,
 • Χάρτης με τα είδη που δεν προβλέπεται να αναγεννηθούν φυσικά,
 • Χάρτης ενδεικτικών θέσεων προτεραιότητας προς αναδάσωση με προτεραιοποίηση,
 • Χάρτης οικο-φυσιολογικών παραμέτρων (γεωλογία της περιοχής και κλίσεις εδάφους),
 • Χάρτης με τις ενδεικτικές θέσεις τεχνητής αναδάσωσης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:
Τζαμτζής Ι., Κόκκορης Ι.Π., Σαμαριτάκης Β., Γκανάτσας Π., Τζηρίτης Ηλ., Γεωργιάδης Ν., 2023. Μελέτη χαρτογραφικής αποτύπωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2022. WWF Ελλάς, Αθήνα. Σελ. 506 & 88 Παραρτήματα.

Suggested citation:
Tzamtzis I., Kokkoris I.P., Samaritakis V., Ganatsas P., Tziritis El., Georgiadis N., 2023. Mapping study of the areas affected by forest fires in the fire season 2022. WWF Greece, Athens. pp. 506 & 88 Annexes.

Το έργο στο οποίο εντάσσεται η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το δίκτυο του WWF..

wwf_wildfires_2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ