Μελέτη χαρτογραφικής αποτύπωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2021

Ολοκληρώθηκε η “Μελέτη χαρτογραφικής αποτύπωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2021” στην οποία συνέβαλλε το γράφειο μας σε συνεργασία με την ACCEL – Ι. Τζαμτζής & ΣΙΑ Ο.Ε (Ανάδοχος Μελέτης) για την WWF HELLAS.

Περιοχές μελέτης ήταν:

 • Γερανία
 • Κεφαλληνία
 • Σάμος
 • Ρόδος
 • Αττική-Τατοΐ
 • Μεσσηνία-Αρκαδία
 • Ανατολική Μάνη
 • Ηλεία-Αρκαδία
 • Φωκίδα
 • Όρος Πατέρα-Βιλλίων
 • Λαυρεωτική

 

Κάποιες από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύνταξης ήταν:

 • Αναζήτηση και συλλογή όλων των απαραίτητων διαθέσιμων δεδομένων για τους σκοπούς σύνταξης της μελέτης για όλες τις περιοχές μελέτης,
 • Σύνταξη συνολικού χάρτη με τα όρια των καμένων εκτάσεων των περιοχών ενδιαφέροντος

Σύνταξη για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος

 • Χάρτης επικαλύψεων των πυρκαγιών των τελευταίων 20 ετών εντός των καμένων δασικών εκτάσεων της αντιπυρικής περιόδου 2021,
 • Χάρτης με τα είδη που δεν προβλέπεται να αναγεννηθούν φυσικά,
 • Χάρτης ενδεικτικών θέσεων προτεραιότητας προς αναδάσωση με προτεραιοποίηση,
 • Χάρτης οικο-φυσιολογικών παραμέτρων (γεωλογία της περιοχής και κλίσεις εδάφους),
 • Χάρτης με τις ενδεικτικές θέσεις τεχνητής αναδάσωσης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:
Τζαμτζής Ι., Κόκκορης Ι.Π., Σαμαριτάκης Β., Γκανάτσας Π., Τζηρίτης Ηλ., Γεωργιάδης Ν., 2022. Μελέτη χαρτογραφικής αποτύπωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2021. WWF Ελλάς, Αθήνα. Σελ. 325 & 12 Παραρτήματα.

Suggested citation:
Tzamtzis I., Kokkoris I.P., Samaritakis V., Ganatsas P., Tziritis El., Georgiadis N., 2022. Mapping study of the areas affected by forest fires in the fire season 2021. WWF Greece, Athens. pp. 325 & XII Annexes.

Το έργο στο οποίο εντάσσεται η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το δίκτυο του WWF και συγκεκριμένα το WWF Βελγίου.

wwf_wildfires_2021