Δίκτυο Natura 2000 Κρήτη: Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη

Ο Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη αποτελεί εργαλείο για την ενημέρωση και κατάρτιση κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται εντός του κρητικού δικτύου των προστατευόμενων φυσικών περιοχών NATURA2000, για την αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές καθώς και τη δυναμική που πρεσβεύει η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα.


Είναι υλοποίηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης – Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων – Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE13INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Περιεχόμενα:

  • Τι είναι το δίκτυο NATURA2000 και ποιες περιοχές περιλαμβάνει στην Κρήτη.
  • Τι είναι οι οικοσυστημικές υπηρεσίες (ecosystem services) – Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Κρήτης.
  • Ένθετο χάρτη με τις περιοχές NATURA2000 του νησιού με φωτογραφίες των χαρακτηριστικών για κάθε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 ειδών.
  • Τουριστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις προστατευόμενες περιοχές (πεζοπορία, ορνιθοπαρατήρηση, καταδύσεις κ.ά.).
  • Τι επιτρέπεται και τι όχι στις προστατευόμενες περιοχές.

Κατεβάστε τον οδηγό ΕΔΩ