Παράταση 4 μηνών στους δασικούς χάρτες

Νέα 4μηνη παράταση δόθηκε στους δασικούς χ΄άρτες.

Η παράταση δημοσιεύθηκε στον Ν. 4383/2021.

Θυμίζουμε ότι ο δασικό χάρτης βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης. Ο δασικός χάρτης θα ξανααναρτηθεί με τις νέες αλλαγές τουλάχιστον 2 μήνες πριν την νέα ημερομηνία λήξης των ενστάσεων.

Ε΄τσι για την Κρήτη οι νέες προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Σημαντικές ημερομηνίες για  τον Δασικό Χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου – Χανίων:

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/2/2021
Έναρξη Αντιρρήσεων: 26/2/2021
Λήξη για κάτοικους εσωτερικού: 19/4/2022
Λήξη για κάτοικους εξωτερικού: 3/5/2022

Σημαντικές ημερομηνίες για  τον Δασικό Χάρτη ΠΕ Ηρακλείου – Λασιθίου:

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/1/2021
Έναρξη Αντιρρήσεων: 12/2/2021
Λήξη για κάτοικους εσωτερικού: 30/3/2022
Λήξη για κάτοικους εξωτερικού: 19/4/2022