Χάρτης Μετρήσεων με στατιστικά και animation

Χάρτης Μετρήσεων με animation - Βασίλης Σαμαριτάκης

Αυτός ο διαδραστικός χάρτης δημιουργήθηκε για να απεικονίσει διάφορες μετρήσεις που έγιναν στο νησί της Ρόδου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Ο χάρτης περιέχει:

  • ημερολόγιο των μετρήσεων
  • δυνατότητα animation για να δείξει την εναλλαγή των τιμών ανά χρονική στιγμή.
  • Στατιστικά με τη διακύμανση των τιμών ανά χρονική στιγμή και Δημοτικό Διαμέρισμα.

Ο χάρτης δημιουργήθηκε με javascript σε συνδυασμό με τις libraries:

  • leaflet js για το μέρος του χάρτη και
  • highcharts.js για τα στατιστικά

Για λόγους ιδιωτικότητας δεν γίνεται γνωστό σε τι αναφέρονται οι μετρήσεις.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη διαδραστική μορφή του χάρτη.