Ενημερωτικά Έντυπα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Παρακάτω παρατίθεται ενημερωτικό έντυπο που εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, για τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν απο τους Δασικούς Χάρτες.

dasikoi_hartes_erotiseis-apantiseis dasikoi_hartes_erotiseis_apantiseis_meros_Β