Μερική κύρωση δασικού χάρτη ΠΕ Χανίων

Η ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την μερική κύρωση του αναρτημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΦΕΚ Δ΄ 901/28.11.2022).

Από 30-11-2022 έχει αναρτηθεί:

– στον ιστότοπο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ενότητα «Δασικοί Χάρτες») και στο σύνδεσμο: https://www.crete.gov.gr/dasikoi-xartes/ .

– στον ιστότοπο του dasarxeio.com, στο σύνδεσμο: shorturl.at/fNXY8 ,

– και στο επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμο προς θέαση στον ιστότοπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και στο σύνδεσμο: Για να δείτε τον κυρωμένο δασικό χάρτη πατήστε εδώ. .

Επισημαίνεται ότι από τους ιστότοπους της Περιφέρειας Κρήτης και του dasarxeio.com υπάρχει δυνατότητα λήψης του πολυγωνικού αρχείου του κυρωμένου δασικού χάρτη ΠΕ Χανίων, σε μορφή shapefile για χρήση από επαγγελματίες, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων:

– Στις μη δασικές εκτάσεις δηλώνεται ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις με υπεύθυνη δήλωση από τον συντάκτη μηχανικό επί του τοπογραφικού διαγράμματος.

– Στις δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη απαιτείται πιστοποιητικό βεβαίωσης του χαρακτήρα της έκτασης που χορηγείται από την Δνση Δασών Χανίων.

Για την αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωμάτων έναντι του δημοσίου επί δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεων ισχύουν οι τίτλοι κυριότητας που αναγνωρίζονται από τη δασική νομοθεσία.

Παράλληλα, η Δνση Δασών Χανίων υπενθυμίζει σε όλους όσοι έχουν υποβάλει αιτήματα αντιρρήσεων και προδήλων σφαλμάτων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη της ΠΕ Χανίων στην ειδική πλατφόρμα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, και δεν έχουν καταθέσει/αποστείλει ως σήμερα τον απαιτούμενο φάκελο εγγράφων, να το πράξουν άμεσα, καθώς μόνο μετά την κατάθεση του σχετικού φυσικού φακέλου θεωρείται το αίτημά τους πλήρες.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ και το αρχείο της κύρωσης παρακάτω:

ΦΕΚ_901_28-11-2022_τΔ

Αρχείο GIS