Μερική Κύρωση Δασικού Χάρτη Κρήτης

Κυρώθηκε μερικώς ο Δασικός Χάρτης σε όλη την Κρήτη.  Στον Για να δείτε τον κυρωμένο δασικό χάρτη πατήστε εδώ. αποτυπώνονται με πράσινη σκίαση οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οπως ισχύει και με κίτρινο οι εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με τις εκτάσεις που δεν έχουν χρώμα. Πρόκειται για εκτάσεις στις οποίες έχει γίνει αντίρρηση κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη και εκκρεμεί η εξέταση της από τις ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) ή έχει γίνει η εξέταση από τις ΕΠΕΑ και η απόφαση τους δεν έχει περαστεί ακόμη στον δασικό χάρτη. Τέλος από την κύρωση εξαιρούνται οι εντός σχεδίου(και οι επεκτάσεις τους) περιοχές,

 

Το υπόμνημα του κυρωμένου δασικού χάρτη:

Τα ΦΕΚ βάσει των οποίων έγινε η κύρωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ΄ 883 (11,2 MB)
Δ΄ 868 (13,6 MB)
ΧΑΝΙΩΝ Δ΄ 901 (56,2 MB)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ΄ 922 (5,0 MB)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ΄ 898 (6.3 MB)

Ο μερικώς Κυρωμένος Δασικός Χάρτης της Κ΄ρήτης.

Για να δείτε τον κυρωμένο δασικό χάρτη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον κυρωμένο δασικό χάρτη πατήστε εδώ.