Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων στη Κρήτη

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, Κ. Αραβώση, συγκροτείται Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, αποτελούμενο από τους:

  1. Αντωνία Κυρίτση, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Μαρία Πρωΐου , Δικαστική Πληρεξουσία Α του Ν.Σ.Κ., οι οποίες υπηρετούν στο Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου.
  2. Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη, Τοπ. Μηχανικών ΠΕ/Α ́, Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, με αναπληρώτριά της την Νινιράκη Φωτεινή, εφοριακό ΠΕ/Α υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
  3. Ιωάννη Ασπετάκη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου,  με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Παπαδόπουλο ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κρήτης και αναπληρωτή του Προϊσταμένου της άνω Διεύθυνσης Δασών.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Στυλιανός Γιαχνάκης, ΔΕ Δασοφυλάκων, υπάλληλος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Ε.Ε.Δ.Π. Κρήτης, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Πατεράκη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου.

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι διετής και δύναται να ανανεώνεται.

Πηγή:Ψ90Λ4653Π8-ΘΡ5