Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας και Σύνταξης Σχεδίου Φύλαξης και Εποπτείας για Χρυσή και Μικρονήσι

Το γραφείο μας έχει αναλάβει την υπηρεσία με τίτλο: “ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ” …